Hoe werkt de app?

In de app worden alle bezoeken die een jongere aflegt bijgehouden. Per bezoek wordt daarmee de indruk die zij achterlaten groter. Dit kunnen ze zien aan de footprint die zichtbaar is in het profiel. Na één bezoek wordt een jongere een mier, waarna ze uit kunnen groeien naar een Dinjowsaurus (200 bezoeken!): een icoon voor de oudheid!

1. Aanmelden
Een jongere meldt zich aan door een profiel in de app aan te maken. Na een persoonlijke kennismaking met JOW! wordt dit profiel geactiveerd.
Een oudere meldt zich aan door met ons te bellen of door ons te mailen. We nemen dan persoonlijk contact op n gaan meestal ook even langs. We maken vervolgens een profiel voor de oudere aan in de app. De inloggegevens worden uiteraard aan de oudere verstrekt, maar doorgaans beheren wij het account.

2. Reageren
Vanaf dat moment krijgt de jongere een pushbericht op de telefoon wanneer er een nieuw contactverzoek is geplaatst. Hij/zij opent dan de app om de volledige beschrijving te zien. Als de jongere geïnteresseerd is, klikt hij op de knop ‘ja ik wil dit doen’. Er kunnen maximaal 3 jongeren reageren per verzoek. Stichting JOW! kijkt vervolgens welke van deze drie jongeren het beste zou passen bij de wensen van de oudere die het verzoek heeft gedaan.

3. Match of geen match?
Als er een match is gemaakt, krijgt jong en oud daar een melding van. De jongere krijgt vanaf nu delen van het profiel van de ouderen te zien en vice versa. Zo weten beiden met wie ze precies te maken hebben. Vanuit de app kan een jongere zelfs de navigatie starten naar de aangewezen locatie.
De twee andere jongeren krijgen automatisch bericht dat zij het niet zijn geworden.

4. Het bezoek
Eén uur voor het geplande bezoek krijgt zowel de jongere als de oudere een pushbericht ter herinnering. Ze treffen elkaar op de afgesproken locatie, vaak bij de oudere thuis.

5. De afronding
Na het bezoek typt de jongere in de app een kort verslag. Dit leest hij/zij voor aan de oudere die ter akkoord een paraaf zet op het touchscreen. Dit verslag komt nu in beide profielen te staan en in het dashboard van JOW!.

6. Vervolgafspraak
Meteen daarna kan de jongere in de app een nieuwe afspraak maken, samen met de oudere. Deze afspraak voert de jongere in, waarna ook deze in beide profielen komt en in het dashboard. Het proces start dan weer opnieuw vanaf nummer 4 in deze beschrijving.

Footprints


Voor organisaties!

Heeft u ook interesse om meer jongeren bij uw zorgorganisatie te betrekken of om de app voor uw eigen vrijwilligers te gebruiken? Neem dan contact met ons op via info@jow-nederland.nl. Wij denken graag met u mee!

Stichting JOW! werkt namelijk ook bij en met zorgorganisaties. De app wordt daarbij ingezet om de activiteiten van de jongeren binnen deze organisaties te manangen.

Bijvoorbeeld bij het Zonnehuis in Zwolle. Elke middag/avond zijn er op 15 woonkamers jongeren van JOW! aanwezig om activiteiten te ondernemen met ouderen die kampen met dementie. Iedere woonkamer heeft zijn eigen profiel waar de medewerkers toegang toe hebben. Zij zijn ook degenen die de bezoeken in het account van de jongere aftekenen. De video geeft een goede impressie van hoe dat gaat!