JowTube

ICT-beeldbank voor en door ouderen

Stichting JOW! ontwikkelt met steun van Stichting RCOAK een ICT-beeldbank met korte, begrijpelijke videoinstructies voor ouderen, gemaakt door ouderen. Verschillende handelingen die regelmatig aan bod komen binnen de vraaggestuurde computerlessen voor ouderen van JOW! worden gevangen in handige filmpjes. We noemen deze database ‘JowTube’.

WhatsApp bijvoorbeeld; daar zou je wel een video van een kwartier aan kunnen wijden. Maar onze ervaring bij de computerlessen voor ouderen is dat zij vaak één specifieke handeling zijn vergeten. Zij gaan dan niet een lange video kijken, in de hoop dat die handeling wordt besproken. Daarom werd er vaak gewacht tot de volgende les, of de jongeren schreven de handelingen op een papiertje. Dat kon beter vonden wij!

Vandaar dat wij de verschillende onderwerpen hebben “opgeknipt” in korte stukken. Een voorbeeld hiervan staat onder deze tekst. De afgelopen periode maakten we bijna 120 van deze video’s die we kunnen gebruiken bij onze computerlessen voor ouderen.
Wanneer iemand dan is vergeten wat er eerder die week is geoefend tijdens de ICT-les, kan het filmpje simpel geopend worden waardoor er toch vol vertrouwen “verder gecomputerd” kan worden!

Een contactpersoon toevoegen bij WhatsApp (Android/niet iPhone).