Werkwijze JOW!

Persoonlijk, betrokken en een beetje brutaal!

 

Bij Stichting JOW! zijn jongeren aangesloten die het leuk vinden om activiteiten te ondernemen met ouderen. De kracht van deze verbinding is dat zij veel kunnen leren van elkaars belevingswereld. Want geloof het of niet, er zijn meer overeenkomsten dan u denkt!
Op deze pagina staan de manieren om aan te melden beschreven. Het is natuurlijk ook mogelijk om iemand uit uw familie of omgeving aan te melden voor JOW!. Wij nemen altijd eerst contact op met de aanvrager.

Procedure van aanmelden

Vloggen

Vloggen met ouderen
Een vlog (video-blog) is eigenlijk een soort videodagboek. Wie dat doet wordt een ‘vlogger’ genoemd. Deze vloggers filmen zichzelf bij allerlei bezigheden. De jongeren van Stichting JOW! vloggen graag met ouderen voor ons YouTube kanaal. Op die manier wordt er verslag gedaan van bijzondere verhalen en leuke activiteiten.

Lijkt u het leuk om eens te vloggen met onze jongeren? Neem dan vooral contact met ons op. Aan deze activiteit zitten vanzelfsprekend geen kosten verbonden. Kijk voor leuke voorbeelden op ons YouTube kanaal!

Naar YouTube!

Veelgestelde vragen

Waarom vraagt JOW! een bijdrage van €9,50 per uur?

Door een bijdrage van de ouderen te vragen voor het ondernemen van individuele activiteiten met jongeren zijn we in staat om een onafhankelijke en permanente voorziening te realiseren die niet enkel draait op subsidieverstrekkingen. Door de jongeren een vergoeding uit te keren, faciliteren wij hen om activiteiten met ouderen te kunnen ondernemen. Jongeren willen namelijk wel, maar zien vaak geen mogelijkheid, omdat ze zitten met studie, bijbanen en sport.

Op welke wijze vindt betaling plaats?

De betaling vindt aan het einde van de maand plaats door middel van een factuur. Jongeren nemen geen contant geld aan, mits nadrukkelijk met Stichting JOW! gecommuniceerd. Elk bezoekmoment wordt tevens geregistreerd in een online systeem. Zowel ouderen als jongeren hebben daar toegang toe om hun eigen historie in te zien.

Wat doet JOW! voor ouderen die de bijdrage niet kunnen betalen?

Er zijn helaas ouderen die onvoldoende budget hebben om gebruik te maken van het aanbod van JOW!. Een gedeelte van het bedrag dat ouderen bijdragen, gaat daarom in een activiteitenpot. Hiermee zijn wij in staat om “onze” jongeren ook buiten de individuele momenten in te zetten voor grotere activiteiten. Ons streven is om deze activiteiten gratis toegankelijk te maken, zodat ook ouderen met een lager budget kunnen deelnemen. Ook kunnen we ouderen met een kleine portemonnee verwijzen naar andere, gratis alternatieven.

Op basis waarvan selecteren jullie de jongeren die bij JOW! komen werken?

Het belangrijkste is misschien wel enthousiasme. Pas als je vanuit een intrinsieke motivatie gezellige activiteiten met ouderen wilt doen, kom je echt in aanmerking voor JOW!. Nadat een jongere zich heeft aangemeld houden we eerst een intakegesprek. Op basis hiervan kunnen jongeren namens JOW! gekoppeld worden aan ouderen. Het ondertekenen van een overeenkomst waarin wordt verwezen naar het vrijwilligersbeleid en de gedragsregels is een vereiste. 

Hoe begeleidt JOW! de jongeren?

Binnen 24 uur na de eerste afspraak neemt de begeleider tevens telefonisch contact op met de jongere (maar ook met de oudere) om te evalueren hoe dit eerste bezoek is geweest. Verdere begeleiding vindt plaats op basis van het online registratiesysteem en bij vaste contactmomenten. We hechten veel waarde aan een goede begeleiding van onze jongeren. Mochten ze op termijn vertrekken bij JOW! dan willen we niet alleen dat ze een leuke tijd hebben gehad, maar dat we ze ook hebben kunnen verrijken als persoon.

Hoe komen afspraken tussen jongeren en ouderen tot stand en wie houdt dit bij?

De eerste afspraak komt tot stand door bemiddeling van de begeleider. Daarna kunnen jongeren zelf de afspraken met de ouderen inplannen, zonder directe tussenkomst van JOW!. Deze afspraken worden bijgehouden door Stichting JOW! in een online programma. Jongeren voeren daar hun nieuwe afspraak in en typen een kort verslagje van een paar zinnen na ieder bezoek.

Klik hier om u aan te melden